Bitcoin là loại tiền kỹ thuật số đầu tiên và phổ biến nhất trên thế giới. Sự khác biệt quan trọng nhất giữa Bitcoin và tất cả các hình thức tiền khác là sự phân quyền. Không có tổ chức nào trên thế giới kiểm soát Bitcoin.

Tiền tệ được phát hành thông qua hoạt động của hàng triệu máy tính trên thế giới sử dụng chương trình tính toán các thuật toán toán học. Satoshi Nakamoto được cho là người phát triển chương trình này.

Cách mua Bitcoin

 • Thanh toán
  bằng stablecoin

  Mua stablecoin trên sàn giao dịch TomiEX bằng chuyển khoản ngân hàng và sau đó sử dụng chúng để mua BTC.

 • Trao đổi một loại tiền điện
  tử khác

  Nạp tiền ký quỹ trên sàn giao dịch TomiEX bằng tiền điện tử của bạn và đổi lấy BTC với tỷ giá ưu đãi.

 • Thanh toán cho
  bằng thẻ

  Visa hoặc Mastercard trực tiếp trên sàn giao dịch TomiEX.

   Làm gì với Bitcoin
   sau khi mua

   • Lưu trữ

    Nhiều người dùng giữ bitcoin của họ với dự đoán giá trị của chúng sẽ tăng lên nữa.

   • Thanh toán

    Ngày càng có nhiều công ty chấp nhận bitcoin để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

   • Giao dịch

    Bạn có thể mua và bán các cặp giao dịch bitcoin trên sàn giao dịch tiền điện tử TomiEX.

   • Gửi

    Bạn có thể gửi bitcoin của mình cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu bằng địa chỉ bitcoin của bạn.