Litecoin là một loại tiền điện tử phổ biến bao gồm các khoản thanh toán gần như bằng không ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhờ đó, nhiều người dùng sử dụng nó để thực hiện các hoạt động giao dịch và trao đổi khác nhau.

Litecoin có tất cả các chức năng của Bitcoin với những cải tiến đáng chú ý. Có thể theo thời gian, Litecoin có thể trở thành tiêu chuẩn, không chỉ để mua hàng mà còn cho tất cả các loại tiền điện tử và token.

Cách mua LTC

 • Thanh toán bằng
  stablecoin

  Mua stablecoin trên sàn giao dịch TomiEX bằng chuyển khoản ngân hàng và sau đó sử dụng chúng để mua LTC.

 • Trao đổi một loại tiền
  điện tử khác

  Nạp tiền ký quỹ trên sàn giao dịch TomiEX bằng tiền điện tử của bạn và đổi lấy LTC với tỷ giá ưu đãi.

 • Thanh toán cho
  bằng thẻ

  Visa hoặc Mastercard trực tiếp trên sàn giao dịch TomiEX.

   Làm gì với Litecoin sau
   khi mua

   • Lưu trữ

    Nhiều người dùng giữ Litecoin của họ với dự đoán giá trị của chúng sẽ tăng lên nữa.

   • Thanh toán

    Ngày càng có nhiều công ty chấp nhận Litecoin để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

   • Giao dịch

    Bạn có thể mua và bán các cặp giao dịch Litecoin trên sàn giao dịch tiền điện tử TomiEX.

   • Gửi

    Bạn có thể gửi Litecoin của mình cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu bằng địa chỉ Litecoin của bạn.